VÝČAPNÉ-ZARIADENIE.SK HK s.r.o.
Holubyho 7/46
036 01 Martin

Telefón: +421 910 394 953
E-mail: info@vycapne-zariadenie.sk
Web: www.vycapne-zariadenie.sk

Sanitačný prípravok Šenkýřka CIP 1,3 kg

Silne KONCENTROVANÉ alkalické činidlo na sanitáciu pivných rúrok, kohútikov, sudov KEG atď. Bez zápachu, ekonomické nástenie.

Cena s DPH 8,39 € KÚPIŤ
Cena bez DPH 6,99 €
Skladom ÁNO
Nákup po telefóne
910 394 953
Kód produktu SAN00159

DO KOŠÍKA BOLO PRIDANÉ

OBJEDNAŤ Sanitačný prípravok Šenkýřka CIP 1,3 kg

Sanitačný prípravok Šenkýřka CIP 1,3 kg

Silne KONCENTROVANÉ alkalické činidlo na sanitáciu pivných rúrok, kohútikov, sudov KEG atď. Bez zápachu, ekonomické nástenie.

POKRAČOVAT SPÄŤ NA NÁKUP
ĎALŠÍ PRODUKT PREDCHÁDZAJÚCI PRODUKT
SKLADOM

Výhody: bez zápachu sa tuk odstraňuje nižšou koncentráciou roztoku (viac sanitácie cca 20x)

Návod na použitie: miešanie 0,5% roztoku do 5 l (0,5dl na 5 l vody) nechajte 10-15 minút dôkladne opláchnuť studenou pitnou vodou

Zloženie: hydroxide_x000d_ draslíka, tetrasodium etyléndiamín tetraacetát

Zoznam výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

H302 Škodlivé pri požití.

H314 Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

Zoznam bezpečnostných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/okuliare/štít na tvár.

P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite si ústa. Neindukujte vracanie.

P303+P361+P353 AK STE NA KOŽI (alebo vo vlasoch): Okamžite vyzlie všetok kontaminovaný odev.

Opláchnite pokožku vodou/sprchou

P305+P351+P338 V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú

a ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.

P310 Okamžite zavolajte toxikologické centrum /lekára.

Hmotnosť: 1,3 Kg
0 ks tovaru 0,00 €